Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2020 18:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/01/2021 14:43

Xếp hàng trong điện thoại em
Là bao mê đắm ngọt mềm ngày xưa
Mình thiêu thân đã đủ vừa
Bao nguy nga cũ xin chừa lối thương

Dòng tin một thuở lừng hương
Lại toan tà nghịch
Lại dường như im

Lại em sấp ngửa nổi chìm
Bơi trong sóng chữ biết tìm đâu phao

Đừng anh
Đừng vỗ về nhau
Hạ huyền em đợi chân cầu
Được không


Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020