Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2021 20:51

Đêm mãi trầm tư kéo kín trời
Anh trầm tư để hững hờ - trôi
Ánh trăng hiu hắt trầm tư ngủ
Tôi vẫn trầm tư mỉm miệng cười

Tôi vẫn trầm tư mỉm miệng cười
Nụ hồng lặng lẽ trầm tư tươi
Ngôi sao đổi chỗ trầm tư sáng
Anh cứ trầm tư giữa biển đời

Anh cứ trầm tư giữa biển đời
Trầm tư tôi tiếc tuổi xuân trôi
Chăn đơn gối chiếc trầm tư lạnh
Thế thái trầm tư nỗi nửa vời

Thế thái trầm tư nỗi nửa vời
Trầm tư tình mặc tháng ngày rơi
Dòng thơ trở giấc trầm tư chảy
Đêm mãi trầm tư kéo kín trời


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009