Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 15:08

Quên mất nắng đang đùa
Quên mất hồ đang động
Chật chiều anh anh anh

Ngã vào trưa công viên
Anh nghiêng dìu em nghiêng
Nhật ký yêu lần mở

Không một ai biết được
Môi thì thầm môi thơm
Hai đứa mình cỏ rối

Em lật một mặt nhớ
Chi chí toàn tên anh
Gốc cây trào ắp nhựa

Lật thêm mặt nhớ nữa
Vẫn - đầy - anh - đầy - anh
Gốc cây khô bùng lửa...


Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020