Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 20:01

Chút thơ
chút chữ
chút vần

Tặng riêng anh
một chút xuân cuối ngày

Lưng đèo
sương níu chân mây

Em
cơn sóng khát
chở đầy bão giông


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009