Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2021 20:09

Chẳng ai
lại giận người dưng

Nên lòng tự nhủ
thôi đừng ta ơi

Chút tình
còn đọng trên môi

Hay như cánh gió
ngang đời thiên di


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009