12.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2021 18:11

Đành làm em gái anh thôi
Sang sông sáo đã bay rồi - ngày xưa

Lửa tim từ ấy đến giờ
Vẫn leo lét cháy bên bờ mong manh

Dập duềnh bến nước lênh đênh
Sóng âm ỉ vỗ - thuyền bềnh bồng trôi

Trời cho một chút duyên đời
Yêu - em đâu dám - nhận người là anh

Cho dù biển mãi biếc xanh...


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009