Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 18:32

Đêm qua em mơ
Giấc mơ Kama
Thần yêu là anh
Em - nàng tiên say đắm
Đường tình chúng mình
 bay bằng tốc độ ánh sáng
Khoảnh khắc không giờ
Vũ trụ khát thèm mưa

Nhớ khoảng mỏng em vỡ trong anh
Phút giây hổ gầm lạc giọng
Rừng thừa âm u
Nguyệt thực
Em đã đổi cô đơn bằng giá một lâu đài

Đừng ra khỏi hơi thở em
Đừng ra khỏi đắm say em
Tình em còn nguyên nếp
Thung sâu
Đá kia chồng vợ tự tình

Khi giấc mơ chạm mép trời xanh
Những ý nghĩ em giật mình tỉnh giấc
Như thú dữ nhớ rừng
Em nhớ anh


Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020