Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2021 20:02

Đêm
Từng lưỡi sóng mềm
hối hả
chiếm đoạt bờ cát vắng

Lũ dã tràng lầm lũi
cặm cụi
đong đếm thời gian

Sóng nương bóng đêm
dồn dập
lúc mặt trời
không thể nào
kiểm soát

Lẩn khuất
đôi bóng đen
gánh sóng
lật qua đêm

Kìa - mặt trời lên


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009