Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 19:53

Suốt đời tìm một nghiệm riêng
Em mang đánh cược
Những thiêng liêng mình
Này anh
Này anh
Này anh
Hãy lên ngọc biếc cho xanh âm thầm

Cho thôi chốt cửa lặng câm
Tự thua - em sẽ tự cầm cố em
Cho thôi hoá thạch - bừng men
Cho mây quỳ gối bên thềm chung chiêng

Bao giờ tìm được nghiệm riêng
Em thôi xúc xắc cho duyên phận mình


Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020