Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2021 18:38

Muốn viết bài thơ nhỏ
tặng anh

Mà sao
ý tứ
cứ loanh quanh

Cứ thấy
ngập ngừng
câu nghiêng ngả

Cứ ợ
đường xa
lắm thác ghềnh


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009