Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 19:00

Mấy ngón tay
chẳng con nói chuyện với anh
Bàn phím buồn tênh
Sóng ùa vào mời gọi

Thuật thôi miên
ẩn trong những ngón tay biết nói
Đã một thời
lửa cháy
khuyết đêm

Những vần thơ đầy tự cảm
Chưng cất sóng tình
Biến khuất bóng đêm đồng loã


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009