Từ ngày cha đi xa
Nhớ thương...
quay ngược chiều năm tháng
Bao xót xa buồn tủi
Giấu đời
con gửi vào mái tóc đang xanh

Nước mắt chảy quanh
Run run mỗi ngày nén hương con thắp
Bên kia làn khói thơm phảng phất
Lời cha vỗ về trong đôi mắt bao dung

Đường con đi gai góc vô cùng
Từ ngày cha mất
Giữa biển đời mênh mông sóng gió
Nhiều lúc oằn lòng con khóc gọi cha ơi

Từ khi cha khuất phía chân trời
Con hết nắng cháy sém da
đến mưa tuôn rát mặt
Nhớ cha con lại giấu buồn vào tóc
Chữ nhẫn nằm lòng
giữa tháng năm trôi...

Cha ơi con vẫn nhớ lời


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009