Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2021 20:07

Lời thề
Đàn ông
Dở dang
Trên cát...

Chiều hè
Bãi biển
Thơ ngây
Đàn bà

Cầu vồng
Xa xa
Sóng chơi
Ú oà


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009