Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2014 07:30

Bể hoạn chèo qua lớp sóng dồn
Xế trưa quảy hốt gác sườn non
Sáu tuần tóc đã thay mầu mực
Một tập thư vừa gửi bệ son
Ấp mới cỏ hoa ưa chủ cũ
Thú quê rau gỏi bén mùi ngon
Còn đây phúc quả về sau nữa
Tươi tốt cây hoè gốc đã von


Quan án làm quan thăng giáng luôn luôn, mới đến lúc sáu muơi tuổi, làm án sát sáu tháng thời phải về hưu trí, về ấp Thái Hà, khi ấy có giấy hưu trí thời mới xin phong tặng.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919