Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2014 09:08

Nghe ông thi đỗ có tin về
Trong họ ngoài làng mừng rỡ ghê
Phúc quả mấy đời vun gốc hạnh
Bảng hoa một bức rãi sân hoè
Khoa danh đề trước thầy đồ Cổ
Hào mục ngôi nhường bác lý Lê
Cá nhảy chim bay còn có sức
Thi hương ông cống hội ông nghè


Ông tú đời bố làm điều hộ rồi làm tri huyện, đã thác rồi. Thôn ông ấy có một người kỳ mục họ Lê được ăn tiên chỉ sắp làm lễ khao, nghe tin ông ấy đỗ, liền hoãn việc lại, ông tú biết ý, nhường ngôi tiên chỉ cho người kỳ mục. Làng Đông làng Cổ liền nhau, làng Cổ vẫn có tiếng văn vật, mà khoa này được một ông tú lại đỗ dưới ông tú làng Đông.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919