Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2014 18:41

Cô kia má đỏ lại răng đen
Kén chọn như cô đã đáng khen
Lắm lúa béo mè thây kệ hắn
Mẽ rồng nết bụt ấy là duyên
Sá chi chú bá hơi bùn lấm
Kém tí anh đồ sự bút nghiên
Mai một việc dân nhiều đám chén
Tốt râu bố nó hẳn ngồi trên


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919