Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2014 07:09

Miếu Võ nương đây có phải ư?
Truyền kỳ chuyện cũ dễ truyền hư?
Đèn xanh tỏ bóng khuây cơn nhớ
Nước đỏ đằm chân rửa án ngờ
Thân gái chính chuyên hầu hoá đá
Lòng chàng nông nổi vội lìa tơ
Thuỷ cung mặc chuyện không hay có
Một tiếng thơm rơi mãi đến giờ


Miếu Võ thị ở huyện Nam Xương, tích chép trong "Truyền kỳ" nước ta, bên Tàu thời phê "mạn lục". Các phường chèo thường hay diễn tích này. Miếu xưa nay đề vịnh cũng nhiều, nhưng đều bắt lỗi Trương sinh là người đen bạc, tức như bài đức Thánh Tôn câu kết rằng "Qua đây mới biết nguồn cơn thế, Khá trách chàng Trương dạ phũ phàng," như thế cũng là quá khắc.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919