Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:04

Non nước xa khơi mấy dặm ngàn
Quân đâu tự Thục kéo sang tràn
Nền rồng nối dõi vừa ươn khúc
Thành ốc lâu bền đã chắc gan
Sẵn có móng rùa khen nỏ cứng
Hay đâu lông ngỗng đắt mưu gian
Thương ai mất nghiệp vì nuôi rể
Nửa kết giâu gia, nửa kết oan


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919