Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:26

Trẻ toạ riêng ai thú thảnh thơi
Cỏ hoa góp lại một bầu vơi
Ba toà chễnh chện tiên hay phật
Một dải long lanh nước lộn trời
Luồng gió cửa hang đưa đón khách
Mảnh trăng sườn núi lạ quen người
Nào ai giữ bụt rầy đâu nhỉ?
Hỏi đá trơ trơ nọ trả lời


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919