Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 25/01/2019 11:45 bởi tôn tiền tử
Trần Mạnh Khiết 陳孟潔 chưa rõ thân thế và sự nghiệp, người đời Minh. Minh thi kỷ sự chép câu chuyện về Dương Tử Kỳ 楊士奇, trong đó có một bài thơ của ông.