Số phận cùng ta chơi trốn tìm
Trời không chứa nổi dấu chân chim
Mỵ Châu bị đuổi tình yêu chạy?
Ta chỉ còn chui qua lỗ kim

Em nhỏ hơn nhiều cả giọt sương
Nghìn xưa gió vướng bụi ven đường
Còn em như sắp tan thành nắng
Mắt phớt ngang đời một chấm hương

Muốn trốn vào nhau sợ có còn
Mái đầu chưa lợp nổi môi son
Thi xin mắt ấy đừng truy nã
Dẫu chết tình yêu vẫn bị đòn