Cây cà bát mang bát
Luống cải thìa dọn thìa
Dàn đậu đũa so đũa
Cây vào bữa ăn, kìa!

- Có đủ thìa đũa bát
Mà sao cây không ăn?
- Cây ăn thầm trong đất
Bằng rễ mình siêng năng!


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018