Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sương Nguyệt Anh (18 bài)
- Vũ Phạm Hàm (34 bài)
- Đào Phan Duân (3 bài)
- Phan Điện (6 bài)
- Đặng Trần Vĩ (1 bài)
Tạo ngày 28/02/2020 00:47 bởi tôn tiền tử
Trần Lê Kỷ 陳黎紀 (1864-1920) quê làng Bát Tràng, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, đỗ cử nhân năm Thành Thái thứ 3 (1891), sơ bổ Giáo thụ huyện Chương Mỹ rồi đi Tri huyện Phù Cừ, Đốc học Hưng Yên. Khi thăng Đốc học Nam Định, xin về hưu trí.