Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 22/03/2007 11:58

Ðọc thơ anh em nghe lòng đau xiết
Yêu muôn đời tha thiết vẫn là anh
Ðại dương kia nếu sóng biển còn xanh
Tình em sẽ cho anh là mãi mãi
Em chỉ sợ lỡ mai tình ngang trái
Toà lầu đài tình ái chảy thành sông
Người không yêu em sẽ gọi là chồng
Trang kỷ niệm những giòng liên thơ cũ
Em theo chồng ấp ủ những tình Thư
Không còn nữa vô tư thời con gái
Nguyện với lòng yêu mãi ....vẫn là anh!
-XRĐ-