Anh có thấy một loài cây hoang dã ?
Mọc giữa vùng sỏi đá vẫn kiêu sa
Từng gai nhọn vươn qua từ khe lá
Ánh mặt trời xuyên lá nở thành hoa
Anh đừng nghỉ Tim em là sỏi đá
Không biết buồn khi tình đã bay xa
Xương Rồng ơi! Nếu đời là băng giá
Thiên Cổ sầu suốt kiếp đã theo ta!
-XRĐ-