Có chắc gì anh đang nhớ mong
Quanh anh bao sắc áo đỏ hồng
Anh có trong đời bao nỗi nhớ
Có nỗi nhớ nào cho em không?

Anh đã bao giờ yêu em chưa?
Trái tim có mấy nhịp mong chờ
Anh có trong đời bao nỗi khổ
Khổ vì đã lỡ yêu em chưa?

Có thật là anh cũng vấn vương
Bài thơ em viết gửi bốn phương
Đắng cay.... em ghép thành cung "nhớ"
Lầm lỡ.... em quên hoạ thành "thương"

Có phải bài thơ anh tặng em
Là khúc tình ca chẳng tuổi tên
Anh đi gieo khắp cùng thiên hạ
Bài thơ tơi tả trả về em

Chắc gì mình có mối tơ duyên
Thôi thì nhớ đó để rồi quên
Cho đời thêm chút hương vị sống
Vì có chắc gì... anh yêu em

Có chắc gì không... chắc gì không?
Thôi ta cứ dấu ở trong lòng
Nhớ đừng nói ra...người ta biết
Thì tha thiết ấy chảy thành sông
-XRĐ-