Nhà thơ Trần Kim Hoa sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh. Đã xuất bản các tập thơ “Nơi em về” (NXB Thanh Niên 1990), “Quá khứ chân thành” (NXB Hội nhà văn 1998), “Lối tầm xuân” (NXBVăn học 2003). Trong đợt xét giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2007, tập “Họa mi năm ngoái” (NXB Văn học năm 2006) của chị gây chú ý lớn.