Nhà thơ Trần Kim Hoa sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh. Đã xuất bản các tập thơ Nơi em về (NXB Thanh niên, 1990), Quá khứ chân thành (NXB Hội nhà văn, 1998), Lối tầm xuân (NXB Văn học, 2003). Trong đợt xét giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2007, tập Hoạ mi năm ngoái (NXB Văn học, 2006) của chị gây chú ý lớn.