Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (60 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Vũ Đình Minh (5 bài)
Tạo ngày 03/02/2024 21:29 bởi tôn tiền tử
Trần Khoái sinh năm 1944, nguyên quán huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tốt nghiệp Khoa Văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, từng dạy học ở Tuyên Quang, Vĩnh Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

Tác phẩm:
- Chìm nổi làng quê (trường ca, giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật toàn quốc, 1997)
- Miền xa (NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Thơ trong tập san Văn nghệ Tuyên Quang (1975), các tuyển tập Thơ văn Tân Trào 1945-1985, Thơ Hà Tuyên (1990), Thơ Tuyên Quang 1988-1992