Vẻ son phấn, sắc hoa trong lá
Mùi hoa sen, hương áo quyện bay
Tiếng chèo tìm vạt áo dài
Trai thanh gái vắng có ai e dè

tửu tận tình do tại