Vừng đông treo ngọn lúc chim kêu
Quán núi tạnh mưa ướt nhịp cầu
Gậy trúc vải thô xa trần tục
Nước lõm bõm
Mai rụng xuân tàn cỏ mọc cao

tửu tận tình do tại