Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Việt Thao (2 bài)
Tạo ngày 31/03/2022 22:05 bởi tôn tiền tử
Trần Huy Luyện 陳輝煉 hiệu Nhàn Hoa, quê xã Quần Anh Trung, huyện Hải Hậu, nay thuộc xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông theo Nho học, đi thi đỗ nhị trường. Ông mở trường dạy học và tham gia phong trào Cần Vương ở Hải Hậu, sau lên Bắc Giang theo Hoàng Hoa Thám và Kỳ Đồng hoạt động yêu nước. Khi Kỳ Đồng bị bắt, ông về quê tiếp tục dạy học và lập Đàn kinh nhằm duy trì lòng yêu nước của nhân dân ở địa phương. Đàn kinh là hình thức cầu tiên thánh giáng bút cho thơ phán bảo những điều cát, hung, hoạ, phúc. Ông lợi dụng hình thức này đưa tư tưởng yêu nước vào răn dạy mọi người. Tác phẩm có Nhàn Hoa thi tập.