Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2018 09:13

Tuổi chửa bao lăm đã chán phè,
Tuồng đời càng thấy lại càng ghê,
Trước màn phơ phất vài con đĩ,
Trên chiếu lăng nhăng mấy cậu hề,
Làm bộ làm trò làm phách lối,
Cũng cười cũng nói cũng khen chê.
Khen cho cái lũ ngu ngu ngốc,
Trong cuộc mê mà chẳng biết mê!


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925
2. Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002