Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:40

Bối rối lòng tơ luống vẩn vương,
Nhân tình thế thái nghĩ thêm thương.
Đĩa hồng rúc rích, ô! đàn chuột,
Rừng quế treo leo, nọ! lũ Mường!
Thần miếu hương hoa hoàn xác gỗ,
Thâu trâu ngày tháng luống nai xương.
Rạp tuồng rạp hát khen ai khéo,
Lễ cách quan dân nhặng phố phường.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925