Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 09:00

Kẻ đi người ở dễ mần ngơ,
Này chữ “sinh ly” đã thảm chưa?
Một bước phân kỳ đau một bước,
Câu thơ chí biệt nặng vì thơ,
Nước non chẳng lẽ long đong mãi,
Vận mệnh sao đành khốn bĩ ư!
Lưu lạc ngán mình thân bốn biển,
Thấy người thêm lại động lòng tơ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925