Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:58

Ngắm tranh “ly biệt” luống đau lòng,
Ai vẽ cho nên, hỡi Hoá công?
Vừa kết giải đồng duyên hội ngộ,
Đã đành xẻ nửa gánh non sông.
Tiết lành có lẽ hồng giương cánh,
Mưa thuận rồi ra phượng đổi lông.
Chén rượu phân kỳ khôn nhắp giọng,
Nước non hò hẹn ước trùng phùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925