Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:39

Bác đi bác có nhớ tôi không?
Tôi bác đôi ta một chữ đồng.
Nhắp chén trà suông ngồi ngất ngưởng,
Quẩy đùm thơ láo nhảy lông bông.
Mày râu vẫn dạn cùng non nước,
Thân thế cùng xoay với núi sông.
Nửa tháng rằng lâu, lâu có mấy,
Trên bờ Ngưu Chử đứng ta trông!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925