Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 09:03

Thế cũng mày râu cũng giống nòi,
Vô hình bộ máy tựa trai hoi.
Võ so Hoa, Nã đi đàng đất,
Văn nói Lư, Phông lạnh ngắt người.
Bảo gọi quốc hồn còn hỏi vợ,
Giục khai dân trí chửa quen đời.
Rồng tiên ví phỏng như mình cả,
Tranh cạnh vũ đài biết lấy ai?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925