Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 09:01

Nghe nói nhà Nam có một anh,
Tuổi chừng đôi chín độ xuân xanh,
Nợ nần chất đống dân cùng nước,
Chữ nghĩa ba câu học với hành.
Ý hẳn ông cao còn bỡn cợt,
Hoá nên thân hắn hãy loanh quanh.
Dầu ai bình phẩm chi chi nữa,
Hắn vẫn bưng mồm ngảnh mặt thinh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925