Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2018 09:04

Bắt ta, ta có tội tình chi?
Yêu nước, ta can đạo luật gì?
Sắt đã vào lò thêm dẻo quánh,
Vàng đem thử lửa chẳng còn nghi,
Hổ tung cũi nhốt còn chờ dịp,
Rồng bẻ then cài hẳn có khi.
Muốn dở bài chi bay cứ dở...
Đố sao tay chuyển tấm gan lỳ!


1927

Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002