Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:50

Tạ lòng nào biết lấy gì cân,
Thôi lại nôm na gọ mấy vần.
Hồ lạc kệ đời khoe tốt vỏ,
Tệ bào riêng tớ biết cho thân.

Tháng năm vải nát ân còn để,
Non nước người xa cửa vẫn gần.
Áo rách, ồ hay! mà được bạn,
Cho hay nghĩa khí trọng muôn phần.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925