Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:25

Biếc biếc xanh xanh nhuốm vẻ hồng,
Bức tranh tạo hoá tuyệt vời trông.
Cảnh buồm thấp thoáng quen dì gió,
Cảnh mới tưng bừng đón chúa đông.
Ngọn sóng phế hưng nghe đã mệt,
Hòn non kim cổ vẫn không rung,
Hỏi thăm trời biển phần cao rộng,
Biển rộng trời cao một tấm lòng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925