Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:55

Ai lên thượng giới gửi đôi lời,
Rằng ở trần gian mới nẩy tôi.
Việc cứ hỏng hoài, xoay đất nữa,
Vận còn túng mãi, bán trời chơi.
Lòng son cố giữ cho tròn đạo,
Tóc bạc mà sao chửa gặp thời.
Tài trí có bao ông cũng ghét,
Ngăn này đón nọ rõ hoài hơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925