Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:10

Ngảnh mặt trông ra rộn phố phường,
Nào người thanh lịch kẻ giàu sang.
Bầu trời hớn hở riêng ta thảm,
Khắp cõi vui vầy một khách oan.
Nghĩ đến gia hương thêm đứt ruột,
Nhìn xem cảnh vật luống căm gan!
Bước đi đã lỡ về thêm lỡ,
Ai biết cho mình nỗi dở dang!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, 12-1924