Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:52

Nước còn lên mãi, mãi chưa thôi,
Giận nỗi đua tranh kém cụ trời.
Bồ giốc luống thương thân chuột nhắt,
Đất bằng bỗng nổi trận phong lôi.
Mấy đồng bạc mạ còn mang nợ,
Vài mảnh chân mùa nước chảy trôi.
Nhân thế bất bình nghe cũng lắm,
Hưng sư vấn tội dễ mà ai?...


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925