Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:51

Càng trông thấy nước lại càng lo,
Lo đấy nhưng mà vẫn chịu tho.
Mùa lụt chiêm khô trời hậu đãi,
Nước trong đồng trắng khách nằm co.
Chân bùn tay lấm đàn con đỏ,
Kiếm quẩn ăn quanh mấy bác đò.
Cơ nghiệp đã về tay trái chủ,
Khất lân mà cũng chẳng ai cho.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925