Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:28

Hợp hợp tan tan ấy lẽ thường,
Chiếc thân hồ hải dám đa mang!
Kẻ đi ngảnh mặt cười cười gượng,
Người ở xui lòng ngổn ngổn ngang.
Giận nỗi nước non chưa tỏ mặt,
Buồn cho thời thế luống căm gan.
Yêu nhau xin nhớ lời nhau nhé!
Nam Bắc dịp cầu sẽ bắc sang!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925