Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:33

Nợ nhà nợ nước trả chưa xong,
Đã vội lui chân chốn bụi hồng l
Thấy cảnh “sinh ly” thêm ngán dạ,
Ngâm câu “tử biệt” luống đau lòng.
Xưa kia Nam Bắc cùng chung hội,
Nay đã âm dương gián cách vòng.
Đất khách một mình thêm nhớ bạn,
Tìm trong thanh khí có ai không?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925