Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:29

Người trong khuê các kẻ quan san,
Mạch nước sông Tương lệ chảy tràn.
Một gánh tương tư đành xẻ nửa,
Đôi bàu tâm sự đã hoà chan.
Chiêm bao mấy độ nam về bắc,
Hội ngộ chờ ngày phượng sánh loan.
Nghìn tứ muôn chung câu ước cũ,
Bõ khi vắn thở lại dài than.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925