Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:31

Thức lâu ngán nỗi cái đêm dài,
Áy náy lòng riêng nhớ nhớ ai!
Nhớ đức Châu Công trong giấc ngủ,
Nhớ người chí sĩ tận bên trời.
Nhớ văn phạt Nguỵ ông Gia Cát,
Nhớ cáo bình Ngô cụ Ức Trai.
Nhớ mãi nhìn quanh nhìn chẳng thấy,
Nhìn đi nhìn lại thấy mình thôi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925