Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:08

Mấy đoạn xa xôi mấy đoạn tình,
Bấy nay thư kiếm chạy lùng quanh.
Gia đình thú cũ xui lòng khách,
Lữ thứ sầu riêng tủi phận mình.
Bốn bề làm nhà âu vẫn biết,
Cánh bèo lạc bến dạ sao đành.
Trông về cố lý nào đâu thấy,
Chỉ thấy da trời vẩn sắc xanh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, 12-1924